Tomoko YONEDA Echoes―Crashing waves / ShugoArts, Tokyo